تماس با ما


شماره‌ی تماس دبیرخانه:
۰۲۱۵۱۲۲۳۳۶۴۰۲۱۵۱۲۲۳۳۶۳

در صورت عدم پاسخگويی شماره‌ی دبيرخانه‌ی همايش با شماره تلفن
۰۹۳۰۲۸۵۱۴۱۸ (سركار خانم كريمی)
تماس حاصل فرماييد.

آدرس دبیرخانه: تهران، شهرری، آستان مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، کتابخانه‌ی مرکزی، دبیرخانه‌ی دائمی همایش راز انتخاب

(ایمیل معتبر برای دریافت پاسخ)